Het laatste Bed Claus’ tekst als monoloog met verklarende notities en beelden

Foto: John Franssen
Foto: John Franssen

Het verhaal ging over Emily Hopkins en Anna Buckinx, muzieklerares en schoonmaakster op een bisschoppelijk College in West-Vlaanderen, die liefde vinden bij elkaar in een door en door harteloze, ja vijandige omgeving. De ‘affaire’ loopt uit op een katastrofe en ze besluiten getweeën hun leven te beëindigen in het hotel Luxor in een stad aan de Belgische kust.

Ik wilde toendertijd, in de tijd die ik over had naast het regisseren, iets voor mezelf ondernemen, iets van langere adem. Daarvoor heb ik een van de naar mijn mening beste verhalen van Hugo Claus geschikt gemaakt om als monoloog op te voeren en van buiten geleerd. Heel wat uren heb ik alleen in de 3de Walstraat doorgebracht, soms op wilskracht, maar meestal met diepe bewondering voor de rijkdom van Claus’ taal, krachtig, ritmisch, vol beelden en schitterende dialogen. Soms beseffend bevoorrecht te zijn om zo je tijd door te mogen brengen.

Wie een tekst instudeert moet zorgen dat hij elk onderdeel, elk woord of uitdrukking zo scherp mogelijk voor ogen heeft en begrijpt. Dat komt neer op veel opzoeken, naslaan. Zo kom ik achteraf op het idee dat ik lezers, in de eerste plaats toeschouwers van toen, wellicht een plezier kan doen met een ‘tekst met verklarende notities en beelden’, die ik toen voor mezelf maakte en nu heb uitgewerkt.

Ik heb Claus’ tekst in 2012 integraal gebruikt. (Enkele drukfouten en verschrijvingen van Claus, ook een mens, heb ik verbeterd.) Wat ik als vertolker wel vaak weg kon laten waren stukjes zin als ‘zei ik’, ‘zei zij’ enz. Dat kon ik met mijn stem laten horen. Ook hoe iets gezegd werd, de toon, die door de verhalenschrijver aan de tekst wordt toegevoegd. In de onderhavige publicatie heb ik natuurlijk deze toevoegingen weer laten staan, maar wel tussen haakjes, ten teken dat ze bij de vertolking waren weggelaten.

Ad Beukering

Het laatste Bed
Claus’ tekst als monoloog
met verklarende notities en beelden

In voorbereiding is een essay over Het laatste Bed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *